Ihmiset

Me olemme ele.

Konsultaatiossa

Koulutuksissa, tapahtumissa ja esityksissä

Mittauksessa ja arvioinnissa

Julkaisuissa ja luovassa työskentelyssä

KIRSTI LONKA

Kasvatuspsykologian professori

Professori Kirsti Lonka on vuosituhannen innovatiivisten oppimisympäristöjen ja -menetelmien, kuten ilmiöpohjaisen- ja tutkivan oppimisen johtava asiantuntija. Hänen työnsä konteksteina toimivat koulutukselliset instituutiot, terveydenhuolto sekä työpaikat. Katso lisää kirstilonka.fi!

Palvelut: Keynote-luennot, workshopit, konsultaatio, arviointi

 

 

Juho Makkonen

Projektimanageri | juho.makkonen@ele.fi

Juho on kiinnostunut oppimis- ja verkostotutkimuksesta. Hänellä on kokemusta opettajana ja laajojen tutkimusaineistojen ja -projektien koordinaattorina. Täysipäiväinen tietonarkomaani.

Palvelut: Workshopit, konsultaatio, arviointi, opettaminen ja tutoroint

Lauri hietajärvi

FT | Kasvatuspsykologian tutkijatohtori

Lauri on tutkija ja oppimisfanaatikko, jonka erikoisaloina ovat kiinnostusten, motivaation, hyvinvoinnin ja oppimisen vuorovaikutus eri konteksteissa. Hän on myös toiminut luokanopettajana ja erilaisten teknologiavälitteisten yhteistoiminnallisten ja tutkimusperustaisten prosessien mahdollistajana ala-asteelta korkeakoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen.

Palvelut: luennot, workshopit, konsultaatio, arviointi

 

 

Heidi Lammassaari

KM | Luokanopettaja | Kasvatuspsykologian Tohtorikoulutettava | heidi.lammassaari@ele.fi

Heidi on pedagogiikan ja oppimista, uusiutumista ja kiinnostusta tukevien ympäristöjen asiantuntija. Hänen työnsä konteksteina toimivat koulutukselliset instituutiot ja etenkin erilaisissa muutostilanteissa kamppailevat työpaikat.

Palvelut: Luennot, konsultaatio, workshopit, arviointi, luova työ ja yhteisöllinen luominen

Erika Maksniemi

KM | Luokanopettaja | Aineenopettaja (terveystieto)

Erika on kiinnostunut hyvinvoinnista ja terveydestä, ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja opettamisesta. Hän on erityisesti kiinnostunut teknologian käytöstä, lasten ja nuorten unen laadusta ja hyvinvoinnista. Erikalla on työkokemusta opettajana ja ryhmäliikunnan ohjaajana.

Palvelut: Workshopit, konsultaatio, arviointi, opettaminen ja tutorointi

 

 

Milla Kruskopf

FM & KM | Tohtorikoulutettava | Aineenopettaja (psykologia ja TVT) | milla.kruskopf@helsinki.fi

Milla on kokenut asiantuntija innostavien ja ajanmukaisten hybridien oppimiskokemusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksensa liittyvät etenkin ohjelmoinnillisen ajattelun ja TVT:n opettamiseen sekä nuorten ja opettajien sosiodigitaalisiin käytänteisiin. Milla on ansioitunut myös tieteellisen brändäyksen ja informaatiosuunnittelun saralla.

Palvelut: palvelusuunnittelu, tutorointi, luennot, workshopit, konsultaatio, arviointi

Minna Berg

KM | Luokanopettaja | Kasvatuspsykologian Tohtorikoulutettava

Minna on sosiaalisten ja emotionaalisten oppimis- ja vuorovaikutustaitojen asiantuntija. Hänen työnsä kontekstit ovat koulutukselliset instituutiot ja työpaikat, joissa kaivataan vuorovaikutustaitojen tai sosioemotionaalisten taitojen opetusvalmiuksien harjoittelua ja kehitystä. Hänellä on kokemusta opettajana sekä sosioemotionaalisia erityisvaikeuksia omaavien lasten parissa toimimisesta.

Palvelut: Luennot, konsultaatio, workshopit, arviointi

Markus Talvio

FT (kasvatuspsykologia)

Markus on post-doc -tutkija, konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Markus on kerännyt kokemusta laajalta kansainväliseltä asiakaskunnalta niin yksityisen ja julkisen sektorin kuin kansalaisjärjestöjenkin parista. Oppiminen, hyvinvointi ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat aina olleet hänen kiinnostustensa keskiössä. Katso lisää markustalvio.com.

Palvelut: opettaminen, konsultointi, workshopit, arviointi, luennot

Mona moisala

Psykologian tohtori

Mona on kognitiiviseen neurotieteeseen erikoistunut psykologian tohtori. Hänen erikoisalansa ulottuvat teknologian käytön ja informaatiotulvan aiheuttamista aivomuutoksista aivojen terveyteen työpaikoilla. Katso lisää monamoisala.com.

Palvelut: Keynote-luennot, workshopit

NIINA HALONEN

KM | Luokanopettaja | Kasvatuspsykologian Tohtorikoulutettava

Niina rakastaa motivoida ja inspiroida! Hän on teknologiavälitteisten prosessien ja pedagogiikan, luovan yhteistyön ja uppouttavan tiimityön asiantuntija. Hän rakastaa tehdä ideoista totta. Hän on myös päivittäin työllistettynä kansainvälisen kaupan ja myynnin parissa. Hänen työnsä konteksteina toimivat koulutukselliset instituutiot, erilaiset työpaikat ja tiimit.

Palvelut: luennot, konsultaatio, workshopit, arviointi, luova työ ja yhteisluominen

KIRSI SJÖBLOM

FT | Psykologi | Jooga- ja mindfulness-opettaja

Kirsillä on kymmenen vuotta työkokemusta soveltavan psykologian alalta. Tällä hetkellä hänen pääasiallisena fokuksenaan toimii työskentely-ympäristöjen kehittäminen, pääasiallisina lähestymistapoina motivaatio, hyvinvointi ja tuottavuus; mobiilit työympäristöt; digitaaliset, fyysiset ja sosiaaliset työskentely-ympäristöt; muutosjohtajuus; luovuus ja innovaatio. Katso linkedin.com/in/kirsisjoblom.

Palvelut: luennot, workshopit, konsultaatio (yksilö- ja ryhmä)

Voimme tarjota sinulle apua...

© 2017 ELE Finland Oy | +358 40 6720 524 | bookings@ele.fi | #elefinland

OTA YHTEYTTÄ

Palaamme asiaasi mahdollisimman pian.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Viestisi on lähetetty.

© 2017 ELE Finland Oy

+358 40 6720 524

bookings@ele.fi

#elefinland